04137253800 - 09141770709

404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do

شرکت فاز گستر توانا

سان پمپ

پیشینه شرکت

سان پمپ

شرکت فاز گستر توانا

تاریخچه شرکت

عوامل تاثیر گذار در بازده پنل خورشیدی


پنل های خورشیدی در موارد و شرایطی بازدهی اصلی خود را از دست می دهند که این امر، باعث می شود که آن مقدار تولید برقی که از آن ها انتظار می رود را نداشته باشند، پس باید به این موضوع دقت زیادی داشته باشیم.

میزان تابش خورشید

هر چه شدت تابش خورشید بر سطح پنل های خورشیدی بیشتر باشد، کارایی و بازده کلی سیستم را افزایش می دهد و موجب بهبود تولید برق می شود.

میزان دما

هر چقدر دمای محیط سلول ها زیاد باشد، میزان رسانایی کریستال های آن کم شده و از راندمان آن تا حدود 25 درصد کم می شود. این شرایط نیاز به مراعات نکات ضریفی حین انتخاب و نصب پنل ها می گردد. پس دما بر روی سلول های خورشیدی تاثیر منفی می گذارد.

میزان گرد و غبار محیط

هر چقدر میزان گرد و غبار محیط زیاد تر باشد، شفافیت سلول ها و میزان نور دریافتی آنها کاهش می یابد. به همین دلیل پاکیزگی سطح سلول های خورشیدی موضوعی بسیار مهم است که باید به آن توجه کرد، برای افزایش اطلاعات خود در این موضوع به صفحه شستشوی پنل خورشیدی مراجعه کنید

استراکچر

استراکچر در بازده و راندمان پنل بسیار اهمیت دارد که کمتر کسی به این موضوع می پردازد. استراکچر در سیستم اگر اصولی نباشد، بعد از چند سال تغییر جهت داده و راندمان پنل را کاهش می دهد، به این دلیل که استراکچر اگر تغییر جهت بدهد، پنل های خورشیدی از حالت استاندارد خارج شده و به صورت عمود بر نور خورشیدی نمی باشند و حداکثر توان تولید برق را از دست می دهند.

مقالات و اخبار شرکت


مقالات تخصصی در مورد پنل های خورشیدی و اخبار روزانه شرکت و تغییرات قیمت

سان پمپ

شرکت فاز گستر توانا با اختصار سان پمپ در زمینه پنل های خورشیدی و پمپ های خورشیدی فعالیت می نمایید که در این زمی[...]

بیشتر بخوانید

شرکت فاز گستر توانا

شرکت فاز گستر توانا با اختصار سان پمپ در زمینه پنل های خورشیدی و پمپ های خورشیدی فعالیت می نمایید که در این زمی[...]

بیشتر بخوانید

ویدیو


مجموعه کلیپ های شرکت فاز گستر توانا از پروژه های اجرا شده

پرسنل شرکت


پرسنل شرکت فاز گستر توانا

فرشید آریان پور

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

پرسنل

سان پمپ

پرسنل

سان پمپ

پرسنل

سان پمپ

تماس با ما


با شماره های 04137253800 - 09141770709 با ما در تماس باشید